Vilka är vi ?

Vi som driver Milagro

Vi är ett par tonårsföräldrar som bestämde oss för att hoppa av ekorrhjulet med karriär och köer.
Milagro som ide är tanken om att leverera mer än vad Ni förväntar Er.

Att komma hit innebär att mycket mer är inkluderat än vad varje gäst tror. Inga köer vid någon avslagen buffe.
Vi är bägge från olika håll erfarna med att strukturera grupper och evenemang. Elisabeth som är Milagro personfierat stöttas gällande teknik, avtal, koordination, av Lasse som kanske inte är med på Yoga så ofta......"

Elisabeth

2016 är året då vi bägge når 50. Vägen hit och tillika min historik är den blandning som åren ger. Undersköterska, diplomerad florist, projektledare, marknadsassistent, och sedermera arbetsledare och ISO ansvarig inom äldreomsorgen.
Merparten av mitt yrkesliv har varit som samordnare av människor och evenemang. Har en naturlig fallenhet för att fungera med grupper och inte minst att få grupper att trivas och utvecklas.

Milagro för mig är lite av en dröm som jag till slut förverkligat. Att få erbjuda alla upplevelser som finns tillgängliga här tillsammans med ett boende som känns lite som "once in a lifetime", är otroligt positivt. Vårt nätverk på plats, vår erfarenhet av miljö och aktiviteter ger oss möjligheten att erbjuda en mycket annorlunda "produkt" i både omfång och innehåll.
Resan från SÖS till Carema har skett via mellanlandningar på både Semper och Interscann. Variationen av uppdrag och områden har gett mig en öppen syn och ett flexiblare förhållningssätt för att uppnå fungerande arbetsmiljöer och grupper.

Lasse

Liksom Elisabeth har jag lett och drivit evenemang och projekt. Dock från ett klart mindre socialt perspektiv då min historik framför allt handlat om IT eller marknadsrelaterade arbeten. Erfarenheten det gett mig är hur man verkligen är säker på att allt fungerar, även "när det inte fungerar som det borde".
Min roll är mer i bakgrunden som den som koordinerar bokningar, evenemang och de så klart, de rent tekniska aspekterna.
Min yrkesliv i Javea har utvecklats inom evenemang och marknadsföring vilket givit oss på Milagro en klar fördel i de relationer vi har på plats.


Har liksom Elisabeth en historik av långa affärsrelationer. Har haft glädjen att åtnjuta ett stort förtroende i min tidigare roll som ansvarig för drift, IT eller förändringsprocessor med bl.a Mornington Hotels, Stockholm Stadshus AB, White Tengbom Team AB.

Att överge en relativt tydlig karriärs inriktning och arbeta med Milagro har för mig inneburit att jag kunnat ta med mig erfarenhet men samtidigt fått utöka den mer sociala aspekten och ärligt "leva mer".

Vår vision med Milagro

All former av evenemang, all form av försäljning eller marknadsföring, handlar i slutändan om förväntningar och hur väl man lever upp till dessa.
Vi har bägge goda referenser skapade genom långsiktigt agerande och att leva upp till ens egna krav på vad man vill stå för.
Samma förhållning gäller än mer så klart även för Milagro.
Om vi själva tittar tillbaks så finns det platser och resor man kommer ihåg lite extra.

Milagro ska innebära detsamma för varje gäst vi får förtroendet att emot.